AWAL > PENGETAHUAN > ETNOTIGROLOGI > SENI

 
 

SENI

 

Pemaknaan seni yang dimaksud penulis didalam kajian ini adalah lebih pada olah cipta manusia yang akan menghasilkan karya: tarian, pahatan, lukisan, drama, kerajinan, suara, bunyi dan tulisan. Pada perkembangan selanjutnya secara riel, banyak seni yang menjadi bagian kebudayaan di Pulau Jawa yang mempunyai gabungan antara komponen seni diatas. Misalnya wayang: mempunyai unsur seni: pahatan, lukisan (warna), drama dan tarian.

Sebagai fariabel pengisi Etnotigrologi, maka seni yang mengandung unsur dan bersinggungan dengan harimau jawa dijadikan pembatas kajian.

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Peduli Karnivor Jawa
 
 
 

2